FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Referat fra ekstraordinær generalforsamling og bestyrelsesmøde

18. april 2018

Referat fra ekstraordinær generalforsamling og bestyrelsesmøde afholdt hos Severin Kursuscenter

Tilstede: Jesper Kristensen – Rene Juel Andersen – Per Sørensen – Karsten Bjergø – Nicholas Juul Andersen – Jørgen Mirdahl Pedersen – Henning Hans Nissen – Henrik Hvilshøj Lindberg – Joseph Peter Stachowiak – Vibeke Jensen

Ekstraordinær generalforsamling kl. 10.00

Som ordstyrer blev valgt Rene Juel Andersen, der kunne konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen var korrekt udsendt med 3 ugers varsel.
Eneste punkt på dagsordenen: Oprettelse af Rejselegatkonto.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsesmøde kl. 10.30

Pkt. 1            Siden sidst
Jesper har været til en hel del møder og nogle af disse møder skal måske ”udluges” lidt i fremtiden. DGU og DGA’s bestyrelser er i kontakt engang imellem og dette anses for at være en god idé.

TSOY: Nyt ansøgningsmateriale er på vej til årets ansøgninger om at blive TSOY 2018. Det er ikke nødvendigt at være TORO køber af maskiner for at komme i finalefeltet. Der diskuteres om 4 ugers ophold er for længe.

Miljøstyrelsen: Jesper har været til møde i pesticidgruppe.
Natur og Miljøprisen stiftet af DGU og DGA har fået 16 ansøgninger i år og vinderen offentliggøres ved DGU’s repræsentantskabsmøde.

Sterf: DOF, DGU og DGA har tæt samarbejde og 17. maj vil der være et stort arrangement i Sydsjællands Golfklub: Birds & Golf courses. En bog der oversættes.
Vores første Dronekursus havde 22 deltagere, og der bygges videre på dette.
Vores Drænkursus havde 25 deltagere.

FEGGA: Martin Nilsson fortsætter her og er blevet valgt ind i FEGGAS bestyrelse.

Uddannelse: Vi mener stadig, at greenkeeper uddannelsen stadig skal være to steder henholdsvis Vilvorde, Roskilde og AMU center Sandmosen.

Future Turf Management: Her var 12 deltagere til et udmærket kursus i grundlæggende lederredskaber og med dansk indlæg. Konkrete problemer blev taget op, men kurset vil nok være at foretrække kun hvert andet år.

Uddannelse: Rene Juel har været til møde på Sandmosen i lokaluddannelsesudvalget. Der er planlagt 4 møder på et år.
Fremover vil der være et DGA bestyrelsesmedlem tilstede ved greenkeepernes slut-eksamen og her vil der blive uddelt en DGA kursusmappe til alle.
Der bestilles 100 mapper hurtigst muligt.
Ny greenkeeperuddannelse starter den 1. juli.

ERFA: Disse møder kan afholdes med AMU støtte på ca. kr. 250,- i timen til ERFA gruppens leder.

Greenkeeperen: Karsten Bjergø syntes generelt at det går godt, men stadig svært at få flere annonceindtægter.

Pkt. 2            Erhvervsklub tilretninger
Per Sørensen har tilrettet de forskellige priser og arrangementer.
Se vedhæftede betingelser.

Pkt. 3            Økonomi
Fin økonomi. Budget følges som planlagt.

Pkt. 4            Eventuelt
Tilrettelæggelse af fælles tur til Harrogate blev diskuteret.

 

Referent: Vibeke

Del dette indlæg