FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Referat fra online bestyrelsesmøde

21. maj 2021

Torsdag den 22. april 2021

Deltagere: Jørgen Mirdahl, Henning Nissen, Nicholas Juul Andersen, René Juel Andersen, Per Lemming, Henrik Hvilshøj, Jesper Kristensen, Vibeke Jensen, Claus Svenstrup

 

Siden sidst, kort nyt, bordet rundt:

Jesper byder velkommen. Har ikke lavet så meget for DGA siden sidst. Arbejder 9-10-11 timer i døgnet på
det nye arbejde.

Henrik fortæller lidt om Nordisk Samarbejde i fællesskab med Sandmosen.

Jørgen har intet nyt at tilføje.

Vibeke mener foreningen er meget stille for øjeblikket. Dog er der tilkommet lidt nye medlemmer.

Per har intet nyt.

Nicholas har intet at berette.

René har være til zoom møde om Den Grønne Karrierevej. Har talt med Sandmosen på LLU møde vedr.
”Mester og Skoleelev”.

Henning har talt med Per Lindholm i telefonen ang. Roadshow.

Claus har ingen spørgsmål med fra Erhvervsklubben

Bladet v/Jesper:

Stor tilfredsstillelse med det sidste blad. Karin mener, at det er det bedste blad, vi har lavet til dato. Tilpas
med annoncer. Karin vil allerede gerne nu høre om, hvordan det næste blad skal være. Jesper tager gerne
det næste blad med, som indebærer ét møde i Vejle + 5-7 timers telefonsamtaler. Der skal findes en afløser for Jesper. Per har solgt alle annoncer til næste blad. Der skal laves en artikel med Dennis fra Hillerød og evt. en artikel om de nye forsøgsgreens i Smørum. Jørgen vil godt være med til at lave det nye blad. Møde mellem Karin, Jørgen og Jesper aftales til nærmeste fremtid.

Til efteråret må og skal der findes nogle nye arbejdskræfter til bladet.

Generalforsamling 2020:

Indkaldelse skal sendes ud til alle 3 uger før afholdelse. Beslutning bliver at afholde GF onsdag den 9. juni kl. 12.30 i Odense Eventyr Golf i forbindelse med DGA Roadshow. Bedste mulighed vi har pga. Covid-19. Morten Ligaard spørges om han også i år kan være dirigent ved generalforsamlingen.

Have & Landskab v/Jesper:

Vi skal prøve om vi kan tiltrække nogle flere besøgende greenkeepere. Have & Landskab har sat et stort forsøgsområde af til greenkeepere og groundsmen. Arealet klippes af 4 forskellige leverandører. Der bliver
også et område med vilde blomster. Måske skal vi lave en artikel til bladet om H&L’s grønne område.

Der bliver ingen maskindemonstration i år.

 

Arrangementer 2021 – Plan for hele året

Alle arrangementer skulle være på plads og aktivitetskalender er sendt til Erhvervsklub og lagt på DGA
hjemmesiden. Pølsevogne til arrangementerne er bestilt. Husk 16 amp strøm nødvendig.

Tema til Roadshow bliver ”Fairway renovering efter en sæson”. Program udarbejdes. Per tager tovholder-
tjansen på alle 3 steder.

Fremtid for sekretariat:

Henning, René og Jesper holder møde snarest omkring sekretariatet efter Vibeke holder ved årets udgang.

TORO Student of the year

Carsten Brandt, Reesink stopper m/TSOY

DGA vil spørge alle leverandører om der er nogle, der vil tage over. Ny titel skal nok også findes. René tager
sig af opgaven med at spørge leverandører osv.

UGE 46 /DGA ugen program

Vi har endnu ikke et færdigt program. Jørgen finder gamle mails frem og Jesper taler med Bente Mortensen. René kan evt. tage over også.

Annoncesalg v/Per:

Annoncesalg fuldt booket til næste blad. Indstiksprisen skal reguleres til årgang 2022.

Facebookannoncer:
Facebookannoncer nedlægges igen. PN Maskiner kører færdig med deres annoncer først.

Økonomi v/Henning og Vibeke

Økonomi følger budget. Vi har knap 500 medlemmer og kunne evt. lave en ”præmie” til medlem nr. 500.

Indmeldelsesblanketter laves og fordeles til skoler mm. (Vibeke)

Per får lavet Roll-up stander t/roadshowet.

Eventuelt:

Kandidater til bestyrelsen:      Jesper Brandt, Ålborg

Steen Mikael, Asserbo

Del dette indlæg