FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Sorø Golfklub tager sig godt af bierne med hjælp fra Miljøfonden

24. marts 2020

Med hjælp fra Miljøfonden er Sorø Golfklub i gang med et projekt, der skal lokalisere og forbedre leveforholdene for forskellige bier på banen. Indsatsen koster golfklubben lidt, til gengæld får banen et rigere naturliv, og golfklubben bidrager med øget biodiversitet i området.

I en årrække har Sorø Golfklub tænkt alternativt for at leve op til de stadigt voksende miljøkrav. Den 56 hektar naturskønne, bakkede bane med masser af stengærder har levnet plads til flere vilde plantearter, flere insekter og mere fugleliv de senere år.

“Hvis man vil gøre noget for miljøet, skal man jo i virkeligheden gøre så lidt som muligt. Det er en ny måde at tænke på, der har vundet indpas i vores branche de seneste år,” siger chefgreenkeeper Jens Christian Andersen fra Sorø Golfklub.

100 opsatte stærekasser har givet mere fuglekvidder, og fuglene spiser samtidig de stankelbenslarver, der ellers kan sætte græsvæksten i stå. Både køer og geder får lov til at græsse på dele af banen, så væksten holdes nede uden mekanisk hjælp.

Samarbejde med Danmarks Biavlerforening

Sorø Golfklub bier

Jens Christian Andersen, chefgreenkeeper i Sorø Golfklub.

Nu er det bierne, det gælder. Det var Danmarks Biavlerforening, der henvendte sig til golfklubben med muligheden. Biavlerforeningen har hovedsæde meget tæt på golfklubben i Sorø, så samarbejdsperspektivet var indlysende. Tanken er, at bierne på banen skal indfanges, registreres og sættes fri igen for at få et overblik over, hvilke arter der lever på banen. Så er det greenkeepernes arbejde gennem baneplejen at sigte efter at gøre livet ekstra godt for bierne og sikre det rette habitat for de enkelte arter – på den måde kan golfklubben bidrage til vækst af mere sarte og sjældne biarter.

Registreringen står Biologisk Institut ved Københavns Universitet for, og hele projektet koster 50.000 kroner at gennemføre. De 35.000 dækkes af et tilskud fra DGU’s natur- og miljøfond, mens golfklubben og Danmarks Biavlerforening deles om resten af beløbet.

“Vores opgave er sideløbende at give bierne ekstra gode livsbetingelser. Det handler blandt andet om, at vi skal lade afklippede kviste og grene ligge lidt i kvasbunker, så bier og andre insekter har noget at leve i,” siger Jens Christian Andersen, der er golfklubbens ansvarlige på projektet sammen med baneudvalgsformand Tommy D. Jensen.

Naturskøn bane med øget biodiversitet

Selvom kvasbunkerne giver lidt mere uorden, skræmmer det ikke chefgreenkeeperen i Sorø. Faktisk er der ikke mange af klubbens 800 medlemmer, der har opdaget en fremgangsmåde, der allerede har været praksis i de seneste sæsoner.

“Vi har en utrolig naturskøn bane, og den har aldrig været for velfriseret. Der skal være en naturoplevelse at spille på den. Derfor har vi det også fint med, at der i forbindelse med bi-projektet kommer et ekstra flerårigt, insektvenligt blomsterbed og en et brakområde, som bierne kan bruge,” siger Jens Christian Andersen.

Der er ikke nogen direkte, økonomisk gevinst i forbindelse med projektet, men chefgreenkeeperen glæder sig til at fortælle medlemmerne og omverdenen om øget biodiversitet og større naturoplevelser på banen i Sorø.

Du kan læse mere om DGU’s natur- og miljøfond her: greenkeeper.dk/blog/stoette-til-miljoeprojekter

Del dette indlæg