FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Undgå overfladeafstrømning fra greens

25. marts 2020

Undgå overfaldeafstrømning, hvis du vil mindske forurening med pesticider i vandmiljøet. Det er konklusionen i en ny videnskabelig artikel fra STERF.

Af hortonom Bente Mortensen

Risiko for, at pesticider fra greens forurener vandmiljøet, er underøgt i en række kontrollerede forsøg af NIBIO og publiceret i artiklen ‘Avoid surface runoff of fun­gicides from golf greens’.

I lukkede lysimeterforsøg med mulighed for at opsamle henholdsvis overflade -og drænvand, er forskellige svampemidler mod sneskimmel udbragt på græs. Efterfølgende er mængden af pesticider og deres nedbrydningsprodukter målt i henholdsvis drænvand og overfaldevand både sommer og vinter.

Resultaterne af nedsivningsforsøgene viste, at så længe greens har en god infiltrationskapacitet, og regnvandet kan sive ned gennem vækstlaget (mindst 1% humus), er der kun en lille risiko for at forurene grundvandet.

Mest bekymrende midler anvendes ikke i Danmark

Resultaterne fra forsøg med overfladeafstrømning viste, at hovedparten af pesticiderne lå langt over grænseværdierne. Forskerne er især bekymrede for midlerne Swich 62 WG (fludioxionil), Proline EC 250 (protihoconazole og nedbrydningsproduktet Destio) og aktivistoffet pyraclostrobine, som ikke anvendes på golfbaner i Danmark.

Artiklens anbefalinger til golfbaner og andre grønne anlæg er at holde jordens infiltrationskapacitet ved lige ved regelmæssig luftning og topdressning, så det er muligt for regnen at sive ned gennem vækstlaget.

For at undgå overfladeafstrømning er det særligt vigtigt kun at sprøjte med svampemidler, når der ikke er udsigt til regn eller frost samt at holde afstandskravene til søer og åer, når der sprøjtes på greens.

Tidspunkt for sprøjtning

Projektet viste også, at det er vigtigt at sprøjte på et tidspunkt, hvor der hverken er risiko for kraftig regn den første uge efter udbringning eller risiko for frost.

Det sidste er i strid med anbefalingerne i den danske ´Brugsanvisning til mindre anvendelse af Proline EC 250 på golfbaner, hvor det fremgår at:
Sprøjtningen gennemføres fra oktober til marts og kan udføres som en morgensprøjtning på frossen jord, blot planterne tør op i løbet af dagen” (Bente Mortensen).

Da det netop er aktivstof og nedbrydningsprodukt fra Proline, der er fundet over grænseværdierne i vandmiljøet, bør brugsanvisning revideres hurtigst muligt.

 

Læs her artiklen ‘Avoid surface runoff of fun­gicides from golf greens’ T.S. Aamlid, M. Almvik and T. Pettersen, NIBIO, STERF, 2019: sterf.org/sv/about-sterf/news-archive/article-avoid-surface-runoff

 

 

Del dette indlæg