FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Varmen har ramt golfbanerne – hvordan håndterer greenkeeperne de tørre baner?

25. juni 2020

Danske golfbaner har ikke været vant til tørke før nu, og tørken i 2018 fik en del af golfklubberne til at overveje fremtidens klima, og hvordan det kan påvirke golfsporten. Igen i år, er flere dele af landet ramt af tørke. Vi har spurgt tre greenkeepere, hvordan tørken påvirker deres arbejde på banerne.

”At samle regnvand op til sit vandingsanlæg eller udvide depoterne kan blive en nødvendighed i fremtiden”

 

Jack Rasmussen, chefgreenkeeper i Odense Golfklub

Hvilke udfordringer har I haft på grund af tørken?

”Tørkeperioder giver mig nogle flere arbejdsopgaver, og det kræver forberedelsestid at klargøre banen til varmen. Tørke og mangel på vand stresser græsset, hvilket bremses væksten, og det gør baneoverfladen hård og kan give tørkepletter. Vi ender derfor med at bruge mindre tid på at klippe græs, men når spillerne går på de samme steder på det samme græs, er jeg til gengæld nødt til at efterså noget af græsset.

Derudover ender jeg med at bruge ekstra energi på vandingsanlægget, som er vigtig for at klare sig igennem tørkeperioden. Det er desværre først, når vi står og skal bruge vandingsanlægget, at det går op for os, hvis der er sket en fejl, som skal udbredes. Det kræver både knowhow at løse problemerne og forberedelse at undgå dem – og begge kræver tid, jeg ikke altid har.”

Hvad har I gjort for at løse udfordringerne?

”Den største udfordring er, at banen ikke løber tør for vand. Vi valgte derfor i 2019 at grave vandreservoiret på banen større, så vi undgår at skulle købe vandet selv. Vi gravede ca. 700.000 kubikmeter jord op og udvidede søen, og det har vist sig at være en succesfuld forberedelse.”

Har du 3 gode råd?

”Overvej, om det kan svare sig at samle regnvand op. Vintrene bliver vådere, og somrene bliver tørre, så at få samlet regnvand op til sit vandingsanlæg eller udvide depoterne kan blive en nødvendighed i fremtiden. Vi brugte 250.000 kr. på at grave vores sø større, og vi regner med at tjene det ind på 10 år.”

 


 

”Det, jeg har lært af de tre års tørke, er først noget du lærer, når du selv står i det.”

 

Jesper Bentsen, chefgreenkeeper i Kalundborg Golfklub

Hvilke udfordringer har I haft på grund af tørken?

”Tørken giver mig flere arbejdsopgaver og udfordringer. Efter to års tørke skiftede vejret fra den vådeste vinter nogensinde til en tredje tørkeperiode. Det betød, at forårets gødning ikke virkede efter hensigten, fordi græsset og jorden nåede at tørre ud. Det hærder banens spilleoverflade, og så opstår der hurtigere huller i fairways, hvilket kræver eftersåning at reparere.

Det er kun greens og teesteder, jeg har råd til at vande. Forrige år måtte jeg stoppe med at vande teestederne, fordi der ikke var vand nok, og jeg kunne kun med nød og næppe holde liv i banens greens. Så hos os er det altafgørende at økonomisere med vandet.”

Hvad har I gjort for at løse udfordringerne?

”Den største udfordring er, at vi har begrænset mængder af vand. Kalundborg er blandt de tørreste områder i landet, så det kræver kreativ tænkning at løse udfordringen. Det, jeg har lært af de tre års tørke, er ikke noget du lærer, før du selv står i det. I stedet for at bruge store mængder vand én gang om dagen, så vander jeg banen flere gange dagligt i intervaller – og finder jeg tørkepletter, giver jeg dem ekstra vand.

Vi har forbundet alle vores søer i området med diverse pumper og rør, som vi bruger til at vande banen med. Problemet er ikke, at vi løber tør for vand, men at vi fra kommunens side har en restriktion på 11.000 kubikmeter vand om året. Om sommeren kræver banen mere en 100 kubikmeter i døgnet, så tørke rammer os hårdt. Er det ekstra tørt, kører jeg ud med noget afspænding eller prikker huller i flere greens, der bløder græsset op i overfladen, så vandet har bedre adgang til græssets rødder.

Selvom vi vander, alt hvad vi kan, bliver græsset stresset af tørken. Selvom spillerne er glade for at slå længere på de tørre baner, ligger de nogle gange værre ude i roughen eller på fairway, da der kan være decideret mangel på vegetation og græs. Ukrudtet overtager derefter tørkepletterne, og det betyder endnu en ekstra arbejdsopgave.

Har du 3 gode råd?

”Jeg tror ikke, at råd er det bedste ord her, da vi fra klub til klub er forskellige. Det er til gengæld dejligt, at vi kan drage nytte af hinandens erfaringer, som vi gør i vores fællesskab på Facebook, hvor vi hjælper hinanden med at styrke golfbanerne i landet.”

 


 

”Vi lærte af tørken i 2018, at banerne skal forberedes for at klare sig”

 

Mads Kragh, Chefgreenkeeper i Skovbo Golfklub

Hvilke udfordringer har I haft på grund af tørken?

”Vi lærte af tørken i 2018, at banerne skal forberedes for at klare sig. I stedet for at reparere banen efter tørkeperioden med eftersåning af fairways, brugte vi penge på at renovere pumper og at investere i en vandingsmaskine. Som jeg ser det, får vi fremover vådere vintre og tørre somre, så på sigt er det en fornuftig investering.”

Hvad har I gjort for at løse udfordringerne?

”Al vores succes med tørke handler om forberedelse. Sidste år renoverede vi vores pumper til vandingsanlægget og købte en fairwayvandingsmaskine. Vi har derfor haft rigeligt med vand i år, men at sørge for, at anlægget kører optimalt, kan også give udfordringer. Et program kan være defekt, en mus kan gnave en ledning over, eller et lyn kan slå ned – det er man selvfølgelig ikke herre over. Men hvis jeg blot er proaktiv og holder øje med tørkesignaler på greens og fairways, undgår jeg at skulle genoprette banen til efteråret. Man er tilbøjelige til at springe tørkesignaler over, hvis de har travlt, men her er jeg grundig og vander dem med det samme. Det er en simpel strategi, der virker.”

Har du 3 gode råd?

”Forbered banen med vandingsanlæg, få søgt vandingstilladelser og sørg for, at I har vandkapacitet nok. Mange kommuner har haft tendens til at skære ned i vandingstilladelserne, så hvis en tørkeperiode volder store problemer, hjælper det, hvis I i forvejen har en god dialog med kommunen.”

 

 

Del dette indlæg